Kilinochchi

Opposite Kandasami Kovil, Kandy Rd, Kilinochchi.